xamnghethuatcantho

xamnghethuatcantho
Website 1: tattoocantho

XămNghệThuật CầnThơ HoàngAnh,TATTOO CầnThơ

XămNghệThuật CầnThơ HoàngAnh,TATTOO CầnThơ
TRANG WEB 2

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Đào Tạo Xăm Nghệ Thuật Hoàng Anh Tattoo Cần Thơ

Đào Tạo Xăm Nghệ Thuật  https://www.facebook.com/hoanganhtattoocantho/

Đào Tạo Học Viên
Bạn yêu thích nghề Xăm ? Bạn muốn trở thành Tattoo Artist chuyên nghiệp ?
tôi có những khoá học đào tạo cho tất cả các bạn có mong muốn tìm hiểu về Nghệ thuật tạo hình Tattoo.
Bạn sẽ được học những giáo trình sau:
– Lý thuyết mỹ thuật cơ bản
– Luyện tập kỹ năng vẽ và thiết kế hình xăm và xăm hình 3D
– Sử dụng thành thạo các máy xăm hiện đại và thông dụng nhất trên thế giới
– Sử dụng để phục vụcho việc chỉnh sửa, thiết kế, in ấn hình xăm cho khách hàng
– Trải nghiệm thực tế thường xuyên với môi trường xăm thực tế (một yếu tố quan trọng cho bạn có thêm kinh nghiệm, tự tin khi ra nghề)
Và đặc biệt nếu tốt nghiệp khoá học với kết quả tốt, bạn sẽ có điều kiện làm việc tại Câu lạc bộ–tattoo Cần Thơ
Hãy cùng tôi
Liên hệ: Hoàng Anh tattoo
DT: 0909811477

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

tác phẩm Hoàng Anh Tattoo Cần Thơ tự design -che lap sap seo bang hinh xam


Hoàng Anh Tattoo Cần Thơ  Đươc Đăng up lên với sự đông ý của khách hàng- tác phẩm sau 1 nam-- tác phẩm Hoàng Anh Tattoo Cần Thơ tự design -che lap sap seo bang hinh xam
https://www.facebook.com/hoanganhtattoocantho  Đươc Đăng up lên với sự đông ý của khách hàng- tác phẩm sau 1 nam-- tác phẩm Hoàng Anh Tattoo Cần Thơ tự design -che lap sap seo bang hinh xam
https://www.facebook.com/hoanganhtattoocantho Đươc Đăng up lên với sự đông ý của khách hàng- tác phẩm sau 1 nam-- tác phẩm Hoàng Anh Tattoo Cần Thơ tự design -che lap sap seo bang hinh xam
https://www.facebook.com/hoanganhtattoocantho   Đươc Đăng up lên với sự đông ý của khách hàng- tác phẩm sau 1 nam-- tác phẩm Hoàng Anh Tattoo Cần Thơ tự design -che lap sap seo bang hinh xam
https://www.facebook.com/hoanganhtattoocantho     Đươc Đăng up lên với sự đông ý của khách hàng- tác phẩm sau 1 nam-- tác phẩm Hoàng Anh Tattoo Cần Thơ tự design -che lap sap seo bang hinh xam
https://www.facebook.com/hoanganhtattoocantho    Đươc Đăng up lên với sự đông ý của khách hàng- tác phẩm sau 1 nam-- tác phẩm Hoàng Anh Tattoo Cần Thơ tự design -che lap sap seo bang hinh xam
                        https://www.facebook.com/hoanganhtattoocantho
         
                               Hoàng Anh Tattoo Cần Thơ 

Dia diem; TATTOO Cần Thơ Hoàng Anh, hẻm 118/120,Trần Phú,Số Nhà 118/7D